Jak mít finance firmy pod kontrolou? Hlídat 3 klíčové údaje.

Kdo řídí dobře firemní finance, ten si hlídá 3 nejdůležitější věci.

  1. Krátkodobě hlídejte tok peněz / cash flow,

  2. střednědobě ziskovost a

  3. dlouhodobě růst hodnoty firmy.

Tok peněz

Každý majitel firmy si musí hlídat, aby mohl zaplatit faktury, mzdy, daně a tak dále tehdy, kdy má. K tomu je třeba, aby krátkodobé závazky byly rovnováze s krátkodobými příjmy anebo byly k dispozici jiné zdroje financování.

Zisk

Druhým aspektem hodným pozornosti majitele je udržení ziskovosti podnikání. Jinými slovy zajistit, aby výnosy z poskytovaných produktů a služeb byly vyšší než související přímé a nepřímé náklady. K tomu je třeba mít přehled o tom, co skutečně je ziskové a co přináší ztrátu, i to plánovat a pokud se realita od plánu příliš odchyluje, zasáhnout zavčas na správném místě.

Hodnota firmy

Dlouhodobým cílem každého majitele firmy je růst hodnoty firmy. To znamená mít čísla v rozvaze každý rok vyšší v důsledku pořizování nového hmotného a nehmotného majetku. Což vyžaduje pečlivé plánování investic a zajištění potřebných úvěrů u spolupracujících bank. Když se k tomuto trendu přidají ještě vyšší zisky evidované v každoroční výsledovce, tak bude spokojen každý majitel firmy.