Jak mít vždy dost na účtu... aneb proč je cash flow důležitější než zisk?

Existuje mnoho ziskových firem, které zkrachovaly. Proč? Protože neměly dostatek peněz na pokrytí provozních potřeb. Zisk je číslo někde na konci výkazu, ale peníze na účtu jsou tvrdá pravda.

  1. Uvědomte si, že i ziskové firmy krachují, když nehlídají tok peněz.

  2. Spočítejte si, jak dlouho firmou peníze protékají...

  3. Zrychlete to.

Tok peněz - Cash Flow

Tok peněz, anglicky cash flow, je pro každou firmu životně důležitý. Uřídit peníze znamená vědět přesně, kdy má firma co platit a kdy obdrží peníze. Klíčové je také vědět, kde peníze “zamrzají”. Jinými slovy, kde leží peníze, které nejsou v oběhu. Ideální je mít tyto finance na bankovním účtu, ale častěji bývají uložené ve skladu v podobě materiálu či neprodaného zboží nebo nevyfakturované odvedené práce.

Představte si, že máte výrobní firmu. Ta má závazky, pohledávky, zásobu materiálu, hotové výrobky, polotovary ve výrobě, stroje, vlastní budovu, zaměstnává pracovníky a samozřejmě má účet u banky. Zde všude jsou uloženy peníze, které je třeba efektivně řídit.

Spočítejte si dobu obratu

První, co musíte udělat je spočítat si doba obratu. Tato doba říká, jak dlouho trvá než se přetaví nakoupený materiál v peníze na účtě. Musíte znát dobu obratu u svých pohledávek. Jedná se o průměr splatnosti pohledávek a pozor počítá se s reálnou splatností, ne tou na faktuře. Potřebujete také vědět dobu obratu závazků. Jedná se o to, jak dlouho zadržujete peníze od žadatelů.

Když firma zná tyto ukazatele je v polovině úspěšného řízení toku peněz. Teď už stačí jen trocha kupeckých počtů:

Opět si představte, že vlastníte výrobní firmu. Doba obratu obchodních závazků je 60 dní (faktury splácíte po 60 dnech). Zakoupený materiál máte v průměru na skladě 14 dní, než jej zpracujete. Dalších sedm dní jsou polotovary ve výrobě. Hotové výrobky máte na skladě další týden, než si je zákazník převezme a můžete mu je fakturovat. A se zákazníkem jste dohodnuti, že doba splatnosti vydané faktury je 30 dní, reálně ji zaplatí po 40 dnech. Doba, kdy vás financuje dodavatel je 60 dní. Doba, která uplyne od dodání materiálu od dodavatele přes výrobu, dodání hotových výrobků odběrateli a definitivnímu zaplacení výrobků je celkem 68 dní. Tedy celých 68 dní máte zamrzlé peníze.

Dodavateli musíte zaplatit již za 60 dní, ale od zákazníka dostanete zaplaceno až po 68 dnech. Rozdíl mezi dobou, kdy zboží prodáte a kdy musíte zaplatit dodavatelům hraje ve váš neprospěch. O osm dní dříve musíte platit, než dostanete sami zaplaceno. Musíte jít do banky a těch osm dní pokrýt úvěrem, anebo požádat o prodloužení splatnosti dodavatele.

Čím více je rozdíl mezi příchozími a odchozími financemi pro vás nevýhodný, tím více si musíte půjčovat u banky, anebo investovat do firmy více vlastních prostředků. Nemluvě o platbách zaměstnanců, finančnímu úřadu a splátkách úvěrů bankám.

Doba obratu peněz

Zrychlete tok peněz

Cílem je pravý opak popsané situace. Dostat peníze na účet dříve než je musím vydat. Zde nastupuje škála opatření vedoucí k urychlení toku peněz. A tato opatření se souhrnně označují jako řízení cash flow:

  • Minimalizace zásob - Musíte mít díly týden na skladě? Nemůže je dodavatel skladovat u sebe a vozit mi je pro výrobu na následující den-dva? Více k zásobám také v Jak mít minimum peněz utopených v zásobách?

  • Dobře rozvržená výroba - Jde zkrátit výrobní cyklus, aby šlo finální výrobek rovnou exportovat zákazníkovi a nebylo třeba ho skladovat?

  • Kratší splatnost zákazníka - Lze se se zákazníkem domluvit na kratší době splatnosti? Třeba nabídnutím slevy za dřívější platbu?

  • Delší splatnost dodavatele - Je dodavatel svolný se dohodnout na delší splatnost faktury? Třeba za cenu menšího ústupku na ceně?

  • Minimalizujte pohledávky po splatnosti - Je více cest, jak se jim vyhnout - ověřit bonitu klienta předem, pokud problém nastane, řešit ho rychle a důsledně anebo vše přenést na někoho jiného viz Jak se vyhnout tomu, že zákazník nezaplatí?

Pokud cyklus zkrátíte u uvedeného příkladu o 14 dní, najednou máte peníze na účtu o šest dní dříve, než musíte zaplatit dodavatelům. Klesnou stavy zásob a pohledávek. Možná trochu vzrostou náklady a tím třeba klesne i zisk. Důležité ovšem je, že bude více peněz na účtu. A ještě důležitější je, že každým dalším výrobním cyklem přibudou další peníze na účtu.

Tyto peníze se začnou kumulovat a lze je investovat do dalšího rozvoje firmy, která tak může růst, aniž by musel jít do banky pro úvěr. Vždy je lepší se dívat na strukturu a výše aktiv a pasiv, než na hospodářský výsledek. Ten často bývá opravdu jen číslo. Je dobré se zamyslet, v čem všem jsou „zamrzlé“ peníze, a udělat takové opatření, aby se peníze točily, co nejrychleji.