Jak se vyhnout ztrátě při změnách kursu?

Obchodujete se zahraničím či prodáváte anebo nakupujete v jiné měně než Kč. Pak se dostáváte do rizika ztráty způsobené pohybem měnového kursu. Jak se ztrátě vyhnout?

  1. Pro výměnu cizích měn lze využít různých služeb

  2. Kursy pro platby v budoucnu lze zajistit

  3. Kursová rizika můžete snížit i vlastními silami

Ukažme si vliv kurzových rizik na jednoduchém příkladě. Ač dodavatel ze zahraničí dodal, co měl a my zaplatili, co bylo dohodnuto, zaplatili jsme více, než jsme očekávali. Obdobně naopak my při dodávce do zahraničí můžeme dostat méně.

Příklad

Sjednám kontrakt na nákup nového stroje za 100 tis. EUR dodávka stroje je za 3 měsíce. Aktuální kurs je 27,50 Kč/EUR, tzn. předpokládám cenu 2 750 tis. Kč. Úhrada stroje je pro zjednodušení při dodání. Za 3 měsíce je stroj dodán a mám platit. Jdu do banky a chci směnit CZK na EUR. Banka oznámí aktuální kurs. 28,00 Kč/EUR. Pro 100 tis. EUR musím tedy směnit 2,8 mil. Kč, tedy vynaložím o 50 tis Kč více. Utrpím kursovou ztrátu ve výši 50 tis. Kč.

Vlastní směna

První možností je směnit EUR či jinou cizí měnu hned, nechat je na účtu 3 měsíce ležet, pak s nimi zaplatit. Nevýhodou je, že po dobu 3 měsíců jsou to mrtvé peníze, nevydělávají.

  • Prostředky mohu jednoduše převést mezi svými bankovními účty vedenými v Kč a v cizí měně, např. v EUR. V tom případě se použije kurs dle kursového lístku banky "deviza nákup/prodej" pro daný den.

  • Nebo mohu využít obchodní oddělení banky. V tom případě se směnuje tzv. spotovým kurzem, tedy kurzem, který je aktuálně na měnovém trhu v okamžiku sjednání obchodu (směny). K tomuto kursu si banka/firma připočte svoji marži, která je ale většinou nižší než marže na kursovém lístku banky "deviza nákup/prodej" pro daný den.

  • Ještě lepší kursy než banky mnohdy nabídnou kursy alternativní poskytovatele finančních služeb. Tyto firmy mají účty přímo u tuzemských bank, transakce je tedy poměrně rychlá a dokážou nabídnout mnohdy i nižší poplatky za převod peněz do zahraničí než tuzemské banky. Pokud však konvertuji měny přes jinou instituci než banku, je dobré si ověřit, zda má firma povolení poskytovat finanční služby tohoto druhu od ČNB.

Obecně pro všechny měnové konverze se vyplatí sledovat aktuální kursy měn na forexovém trhu, tj. trhu, kde se nakupují a prodávají měny. Některé specializované servery data sice se zpožděním, ale zdarma data zobrazují včetně grafického vývoje např. www.patria.cz, nabízejí je i některé banky v rámci svých obchodních aplikací. Opravdu aktuální data je však nutné si většinou připlatit. Tak lze uzavřít kontrakt v co nejpříhodnějším kursu.

Zajištění měny

Kurs si lze zajistit tak, aby v budoucnu, kdy potřebuji provést konverzi do jiné měny, měl stejný kurs jako dnes.

  • Jedním z nejlepších nástrojů pro tento typ zajištění je tzv. forward. Funguje tak, že dnes si nakoupím od banky např. 100 tis. EUR za aktuální kurs 27,50 Kč/EUR s dobou vypořádání obchodu za 3 měsíce resp. daný konkrétní den, kdy vím, že budu platit dodavateli. K danému dni, který si s bankou sjednám, mi je banka povinna směnit EUR za dnes sjednaný kurs 27,50 Kč/EUR, bez ohledu na to, jaký je zrovna aktuální kurs ke dni ukončení kontraktu. Banka si jen napočítá tzv. forwardové body, odvozené od úrokových sazeb, a k aktuálnímu kursu tuto hodnotu přičte ke kursu - jedná se o setiny, max. desetiny hodnoty kursu. Výhodou také je, že banka nabízí aktuální kurs odvozený od aktuální kursu na burze měn, je tedy často mnohem výhodnější než devizový kurs vyhlašovaný bankou na daný den.

  • Pokud nevím, kdy přesně budu platit dodavateli a tedy potřebovat konvertovat měnu, lze sjednat forward na období od – do, to je tzv. forward s časovou opcí, kdy mohu kdykoliv během této doby od-do konverzi v kursu sjednaném forwardem provést – jen se zavolá do banky, že forward uzavírám a chci peníze vyměnit. Nemusím ani celou část lze čerpat kontrakt postupně.

  • Dá se kouzlit i dalšími produkty typu opcí, kdy je nikoliv povinnost, ale možnost měnu v budoucnu za dohodnutých podmínek vyměnit, ale to už je spekulace na pohyb kursu a mimo rámec tohoto článku, zaměřený na eliminaci rizik.

Tyto produkty mají obecně jediné omezení, a to je minimální výše kontraktu, která má každá banka individuální. A pak je třeba mít v bance účty ve měnách, které konvertuji, aby mi mohla banka na účty v cizí měně peníze převádět.

Takto se zajišťují nejen platby dodavatelům, ale samozřejmě i opačně – platby od zákazníků.

Tip - Co se stane, když se např. dodávka stroje opozdí?

A forward je přitom sjednaný na kratší dobu? Nic dramatického. Před splatností forwardu stačí zavolat do banky a platnost forwardu prodloužit o požadovanou délku, což se dělá se tzv. swapem viz také dále. Pořád na konci platí původní kurs bez ohledu na kurs, jaký je aktuálně na burze.

Pohledávky a závazky ve stejných měnách a podobných splatnostech

Pokud nakupuji a prodávám ve stejné měně, v podstatě stejná výše pohledávek a proti nim stejná výše závazkům ve stejné měně mě přirozeně zajišťuje proti měnovému riziku. Pokud např. na závazcích ztrácím na kursu 50 hal/EUR, automaticky na pohledávkách vydělávám 50 hal/EUR.

Firmy, které hodně dováží a současně vyváží, si zajišťují kurs jen u případného přebytku jedné z měn. Toto zajištění tedy moc nestojí, je však náročné na sledování bilancí pohledávek a závazků a struktury jejich splatností.

Problém není ani v případě, pokud se splatnost pohledávek a závazků liší. Pokud potřebuji nyní konvertovat peníze do jiné měny a vím, že tu samou částku budu konvertovat za určitý čas zpět a chci za ten za ten samý kurs bez ohledu na budoucí vývoj kursu, tak ze použít tzv. měnový swap.

Tento instrument mi zajistí, že dnes budu např. konvertovat 100 tis. CZK do EUR kursem 27,50 Kč/EUR a za 2 měsíce zpět z EUR do CZK tím samým kursem. Dostanu tedy zpět opět oněch 100 tis. CZK. Využívá se právě k prodloužení forwardů, kde se použije sjednaný forwardový kurs, anebo při půjčkách či naopak uložení peněz ve měně s lepším úrokem než nabízí úvěry anebo vklady v tuzemská měně. Mám jistotu, že za kurs, který dnes směním, v budoucnu zase směním zpět.